Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger og indsamle statistik for at optimere websiden. Accepter cookies Læs mere

Folkeskolens udskoling

TRO, MAGT & KAOS – et spil om reformationen

Bemærk: Ikke tilgængeligt før april 2020 pga. renovering.
Et læringsrollespil, hvor eleverne er aktive medspillere i begivenhederne, der leder op til reformationen. Som repræsentanter for en fiktiv adelsfamilie skal de træffe valg og foretage handlinger. De afgør selv, om Danmark bliver reformeret eller ej!

Den tyske munk Martin Luther banker sine berømte teser op på kirkeporten i Wittenberg i 1517 og starter hermed en bevægelse, der fører til reformationen af den danske kirke i 1536 og dermed også nedlæggelsen af klostervæsenet.

I læringsrollespillet TRO, MAGT & KAOS bliver eleverne aktive medspillere i den periode, der ledte op til reformationen, og deres valg og handlinger gennem spillet afgør, hvordan historien udspiller sig.

Eleverne er repræsentanter for en fiktiv adelsfamilie med stærke koblinger til Esrum Kloster og klostervæsenet. Spillets ramme udgøres af en række faktiske nedslag i historien blandet med historiske personer. Eleverne skal i deres familier træffe skæbnesvangre valg og indgå alliancer inden for kirken eller kongehuset for at undgå, at samfundet kollapser. I sidste ende er det dem selv, der afgør, om Danmark bliver reformeret eller ej!

Kompetenceområde:

Modersmålsundervisning – Mundtlig kommunikation, Historie – Kronologi og sammenhæng, Historie – Kildearbejde, Historie – Historiebrug

Læringsmål:

Eleven kan redegøre for magtforskydningen i det danske samfund i forbindelse med reformationen
Eleven kan redegøre for Reformationens centrale begivenheder og nøglepersoner i Danmark
Eleven kan forholde sig kritisk til kontrafaktisk historisk fakta og dilemmaorienteret historiebrug
Eleven kan reflektere over reformationens betydning for samfundet og udvikling af reformationen i en dansk og europæisk kontekst
Eleven kan genkende religiøse tendenser og samfundsmæssige strømninger i perioden, der i sidste ende førte til klostervæsenets nedlæggelse i Danmark
Eleven kan identificere forskellen mellem kristendomsopfattelsen i den katolske kirke og i den evangelisk-lutherske kirke i Danmark
 —
Klassetrin: 7., 8., 9.
Fag: Historie, Kristendomskundskab
Periode: Hele året
Varighed: 2 timer
Pris: 750 kr.
Max antal deltagere: 30 elever

KLOSTERLIV

Eleverne kommer på rundvisning på klosteret og området omkring. Her ser vi hvordan munkene levede og diskuterer hvilke mekanismer, både i samfundet og personligt, der fik folk til at søge mod et liv indenfor klosterets mure. Vi undersøger også Esrum Klosters indflydelse på lokalområdet, klostervæsnets indflydelse på samfundet og forholdet mellem kirke og kongemagt med udgangspunkt i historiske kilder.

Vi arbejder med kilder fra Danmarks Riges breve og Esrum Klosters brevbog.

Kompetence mål: Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger. Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Færdighedsmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng. Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.
 • Kildearbejde: Eleven kan formulere historiske problemstillinger. Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder. Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer. Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger. Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
 • Historiebrug: Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.

Vidensmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger. Eleven har viden om historisk udvikling. Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Kildearbejde: Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger. Eleven har viden om kildekritiske begreber
 • Historiebrug: Eleven har viden om historiske scenariers funktion. Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid.

Kristendomskundskab

Kompetence mål: Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper. Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Færdighedsmål:

 • Livsfilosofi og etik: Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Eleven kan diskutere sammenhænge mellem forskellige trosvalg og deres tydninger af tilværelsen.
 • Kristendom: Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark. Eleven kan reflektere over kristne grundbegreber som tydninger af tilværelsen.

Vidensmål:

 • Livsfilosofi og etik: Eleven har viden om trosvalg i forhold til grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Eleven har viden om sammenhæng mellem forskellige trosvalg og tydninger af tilværelsen.
 • Kristendom: Eleven har viden om hovedtræk i kristendommens historie og folkekirken. Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber og værdierne bag.

Klassetrin: 7.- 10. klasse

Fag: Historie, kristendomskundskab

Periode: Hele året

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr. pr. klasse

TEMADAG – SKOLERNES STORE KAMPDAG

Få historien ind gennem leg og bevægelse. Prøv kræfter med middelalder sværeste discipliner. Kampdagen er fysiske aktiviteter som bueskydning, affyring af blide og slå til kegle. Discipliner der alle har afsæt i middelalderens kamptræning og lege. Alle kan være med, da der både er brug for styrke, smidighed, balance, præcision og ikke mindst samarbejde. Holdene sammensættes på tværs af køn og alder. For at komme i den rette stemning starter dagen med at holdene hver især laver våbenskjold og kampråb.

Undervisningsforløbet understøtter følgende i Forenklede Fælles Mål:

Historie

Efter 6. klassetrin

Kompetence mål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. Eleverne kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Færdighedsmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven kan placerer historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng.
 • Historiebrug: Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden. Eleven kan begrunde historiske scenarier til at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.

Vidensmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.
 • Historiebrug: Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier.

Efter 9.klassetrin

Kompetence mål: Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.  Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Færdighedsmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng.
 • Historiebrug:  Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.

Vidensmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger. Eleven har viden om historisk udvikling. Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Historiebrug: Eleven har viden om historiske scenariers funktion. Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid.

Idræt

Efter 7.klassetrin

Kompetencemål: Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer.

Færdighedsmål: Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter. Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre.

Vidensmål: Eleven har viden om samarbejdsmetoder.

Efter 9.klassetrin

Kompetencemål: Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv

Færdighedsmål: Eleven kan vurdere samspillet mellem individ og fællesskab i idrætsaktiviteter. Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter.

Vidensmål: Eleven har viden om muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber.

Klassetrin: 5. – 10. klasse

Fag: Historie, Idræt

Periode: april – oktober

Varighed: 3-5 timer

Pris: Tilbud udarbejdes individuelt

Maks. deltagere: 6 klasser