Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger og indsamle statistik for at optimere websiden. Accepter cookies Læs mere

Folkeskolens mellemtrin

DEN MAGISKE KLOSTERHAVE

Slangerod, bulmeurt og hundetunge – klosterhaven bugner af mærkelige planter. Nogle er giftige, hvis man indtager dem i store doser, men de kan også have en helbredende virkning, hvis man ved, hvordan man skal bruge dem. En del af den medicin, vi bruger i dag, er fremstillet på baggrund af munkenes viden og erfaringer i brugen af de helbredende klosterhaveplanter. Kom med en dag i klosterhaven og hør alle de sjove historier om planternes virkning, om tro og overtro og om middelalderens sygdomsopfattelse. Fremstil jeres egen medicin af tørrede urter, æg og honning og efterprøv virkningen, hvis du tør.

Undervisningsforløbet understøtter følgende i Forenklede Fælles Mål:

Historie

 1. Klasse: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv, eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

5-6 klasse: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder, eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden.

Kristendomskundskab

4- 6 klasse. Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper. Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Natur/Teknologi

 1. klasse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
 2. – 6. klasse: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Eleven kan designe enkle modeller

Klassetrin: 4. – 6. klasse

Fag: Historie, kristendomskundskab, natur/teknologi

Periode: april til september

Varighed: ca. 3 timer

Pris: 750 kr. pr. klasse

 

I MUNKENES FODSPOR

Hvad vil det sige at gå i kloster og hvorfor valgte nogle det liv? Hvad skete der inden for klosterets mure og hvad var egentlig klostrenes opgave? Prøv selv forskellen på en kormunk og en lægbroders opgaver. Gennem forløbet får vi et indblik i munkenes liv og klosterets betydning for samfundet og taler om hvad der egentlig skete med klosteret og hvorfor. Vi besøger både klosteret og bruger de nære omgivelser.

Historie

Kanonpunkter: Absalon og reformationen

Kompetence mål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortiden.

Færdighedsmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven kan placerer historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng. Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien. Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen,
 • Kildearbejde: Eleven kan identificerer historiske problemstillinger. Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og på skrift om deres indhold og formål.
 • Historiebrug: Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden. Eleven kan konstruerer historiske fortællinger.

Vidensmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen.
 • Kildearbejde: Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger. Eleven har vide om kildekritiske begreber.
 • Historiebrug: Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier.

Kristendomskundskab

Kompetence mål: Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, (herunder folkekirkens betydning i Danmark)

Færdighedsmål:

 • Livsfilosofi og etik: Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning.
 • Kristendom: Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold. Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen

Vidensmål:

 • Livsfilosofi og etik: Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk for grundlæggende tilværelsesspørgsmål
 • Kristendom: Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold. Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen

Klassetrin: 4. – 6. klasse

Fag: Historie, kristendomskundskab

Periode: Hele året

Varighed: ca. 2 timer

Pris: 750 kr. pr. klasse

 

TEMADAG – ESRUM OG NORDENS DRONNING

Stor temadag for 5. årgang. Oplev historien gennem leg, rollespil og værksteder.

Året er 1400. Margrete d.1 har fået kronet sin søn Erik til konge af Danmark, Norge og Sverige og har dermed sikret samlingen af de tre lande i Kalmarunionen. Hun har nu tid til at beskæftige sig med andre ting og ønsker at mindes sin mor Dronning Helvig, der er begravet på Esrum Kloster & Møllegård. Derfor vil hun besøge graven og samtidig skænke to landsbyer til klosteret, der til gengæld skal holde messe for hendes mor til evig tid.

Klosteret skal gøre klar til det fornemme besøg og har brug for al den hjælp, de kan få fra både munke, stormænd og bønder. Eleverne deles op i de tre samfundsgrupper og skal lave middelaldermedicin, lære at bede og skrive med fjer og blæk, male korn og bage alterbrød, koge ”altervin”, skyde med bue og blive trænet til kamp af en kyndig instruktør.

Historie

Kanonpunkt: Kalmarunionen

Kompetence mål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortiden.

Færdighedsmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven kan placerer historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng. Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien. Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen,
 • Kildearbejde: Eleven kan identificerer historiske problemstillinger. Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og på skrift om deres indhold og formål.
 • Historiebrug: Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden. Eleven kan begrunde historiske scenarier til at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.

Vidensmål:

 • Kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen.
 • Kildearbejde: Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger. Eleven har vide om kildekritiske begreber.
 • Historiebrug: Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier.

Kristendomskundskab

Kompetence mål: Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, (herunder folkekirkens betydning i Danmark)

Færdighedsmål:

 • Livsfilosofi og etik: Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning.
 • Kristendom: Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold. Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen. Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer

Vidensmål:

 • Livsfilosofi og etik: Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk for grundlæggende tilværelsesspørgsmål
 • Kristendom: Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold. Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen. Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer

 Natur/Teknologi

 1. klasse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
 2. – 6. klasse: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Eleven kan designe enkle modeller

Klassetrin: 5. klasse

Fag: Historie, kristendom, dansk, natur/teknologi

Periode: april – oktober

Varighed: 4 timer

Pris: Tilbud udarbejdes individuelt

Min. deltagere: 3 klasser Maks. deltagere: 5-6 klasser