Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger og indsamle statistik for at optimere websiden. Accepter cookies Læs mere

Historien

”Ingen må driste sig til at afkræve jer tiender af jeres arbejde på det, som I dyrker med egne hænder eller for egne midler, eller af afkommet af jeres dyr. (…) Hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han være berøvet sin magts og æres værdighed og vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar for den uret, han har øvet.”
 (pave Alexander 3.s privilegier for Esrum Kloster)

Engang i middelalderen var dette Nordsjællandske område under pavens direkte beskyttelse. Middelalderens skiftende paver havde nok ikke nogen forestillinger om, hvad dette kloster senere skulle udsættes for. Med reformationens nedlæggelse af danmarks klostre, blev bygninger og jorde ikke kun overtaget af Kronen. Kong Frederik 2 nedrev desuden ni tiendedele af det vældige klosterkompleks og gjorde klostret til sit nordsjællandske jagtslot.

TIDSLINJE

1098 – Cistercienserordenen grundlægges i Frankrig (Cîteaux).
1115 – Den hellige Bernhard grundlægger klostret i Clairvaux som datterkloster af klostret i Cîteaux
1151 – Esrum Kloster grundlægges som datterkloster af Clairvaux efter invitation af ærkebiskop Eskil, som ved et besøg hos Bernhard af Clairvaux har foræret klostret et stykke land i Nordsjælland.
1158 – Esrum Kloster opretter sit første datterkloster i Vitskøl. Senere oprettes der datterklostre i Sorø, Tyskland og Polen.
1194 & 1204 – Esrum Kloster brænder
1536 – Reformation i Danmark. Munkene bliver på Esrum Koster og driver jorden som hidtil, men der optages ikke nye brødre.
1559 – De sidste brødre i Esrum Kloster, en abbed og 11 munke, overføres til andre klostre på Sjælland. Klostergodset overgår til kongen. Nedrivningen af bygningerne begynder.
1560 – Stutterivirksomheden begynder og fortsætter næsten 200 år. Det tilbageblivende af Esrum Kloster bruges som jagtslot, og der drives landbrug på ladegården.
1717 – Stutteriets hovedsæde flyttes til Frederiksborg. Esrum bliver garnison for tre kompagnier dragoner.
1796 – Klostret bliver Amtstue, hvorfra der opkræves skatter og føres tilsyn med fattigvæsenet.
1878 – Området lægges under Frederiksborg Amt (men en filial af amtsforvaltningen fortsætter på klostret frem til 1925).
1931 – Esrum Kloster fungerer som magasin for Nationalmuseet, posthus, børnehjem og privatbolig.
1940-45 – Bygningen bruges som bombe- og brandsikkert skjul for særlige dokumenter fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet.
1996 – Frederiksborg Amt lejer Esrum Kloster og begynder restaurering af bygningen.
1997 – Esrum Kloster åbner for publikum.
2000 – Klosteret lægges sammen med Esrum Møllegård og bliver selvejende institution og oplevelsesattraktion.

VIDSTE DU…

… at en af de mest succesfulde trans-europæiske klostervæsener netop var cistercienserordenen, som var et fast inventar i det middelalderlige samfund, og langt hen af vejen var mere international end national?

Selvom Esrum Kloster blev oprettet i 1151 og placeret på landet i Nordsjælland, var det centrum for begravelser, uddannelse og fungerende opholdssted for Danmarks kongeslægt og adel. Klosteret var ikke lukket for omverden, men formidlede viden til det omgivende samfund og var i høj grad med til at forbinde Danmark i internationale netværk og med internationale impulser. Abbeden, klosterets overhoved, var ofte udenlandsk og mellem kormunkene blev der talt latin, da de også kom fra forskellige steder i Europa. Lægbrødrene, munke som ikke deltog i alle kortjenesterne, blev dog fortrinsvist rekrutteret fra den bredere befolkning i Danmark.

Klosterets vigtigste funktion var at gå i forbøn for alle kristne – dog først og fremmest for dem, der havde givet jord og ressourcer til klosteret. Esrums kontakter i udlandet blev også plejet – hvert år mødte abbeden op til General Kapitlet sammen med alle de andre abbeder fra klostre i hele Europa.

historien collage