Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger og indsamle statistik for at optimere websiden. Accepter cookies Læs mere

Historien

”Ingen må driste sig til at afkræve jer tiender af jeres arbejde på det, som I dyrker med egne hænder eller for egne midler, eller af afkommet af jeres dyr. (…) Hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han være berøvet sin magts og æres værdighed og vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar for den uret, han har øvet.”
 (pave Alexander 3.s privilegier for Esrum Kloster)

Engang i middelalderen var dette Nordsjællandske område under pavens direkte beskyttelse. Middelalderens skiftende paver havde nok ikke nogen forestillinger om, hvad dette kloster senere skulle udsættes for. Med reformationens nedlæggelse af danmarks klostre, blev bygninger og jorde ikke kun overtaget af Kronen. Kong Frederik 2 nedrev desuden ni tiendedele af det vældige klosterkompleks og gjorde klostret til sit nordsjællandske jagtslot.

Tidslinje:

1098 – Cistercienserordenen grundlægges i Frankrig (Cîteaux).
1115 – Den hellige Bernhard grundlægger klostret i Clairvaux som datterkloster af klostret i Cîteaux
1151 – Esrum Kloster grundlægges som datterkloster af Clairvaux efter invitation af ærkebiskop Eskil, som ved et besøg hos Bernhard af Clairvaux har foræret klostret et stykke land i Nordsjælland.
1158 – Esrum Kloster opretter sit første datterkloster i Vitskøl. Senere oprettes der datterklostre i Sorø, Tyskland og Polen.
1194 & 1204 – Esrum Kloster brænder
1536 – Reformation i Danmark. Munkene bliver på Esrum Koster og driver jorden som hidtil, men der optages ikke nye brødre.
1559 – De sidste brødre i Esrum Kloster, en abbed og 11 munke, overføres til andre klostre på Sjælland. Klostergodset overgår til kongen. Nedrivningen af bygningerne begynder.
1560 – Stutterivirksomheden begynder og fortsætter næsten 200 år. Det tilbageblivende af Esrum Kloster bruges som jagtslot, og der drives landbrug på ladegården.
1717 – Stutteriets hovedsæde flyttes til Frederiksborg. Esrum bliver garnison for tre kompagnier dragoner.
1796 – Klostret bliver Amtstue, hvorfra der opkræves skatter og føres tilsyn med fattigvæsenet.
1878 – Området lægges under Frederiksborg Amt (men en filial af amtsforvaltningen fortsætter på klostret frem til 1925).
1931 – Esrum Kloster fungerer som magasin for Nationalmuseet, posthus, børnehjem og privatbolig.
1940-45 – Bygningen bruges som bombe- og brandsikkert skjul for særlige dokumenter fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet.
1996 – Frederiksborg Amt lejer Esrum Kloster og begynder restaurering af bygningen.
1997 – Esrum Kloster åbner for publikum.
2000 – Klosteret lægges sammen med Esrum Møllegård og bliver selvejende institution og oplevelsesattraktion.